Chi 10 tỷ đồng cho 80 cán bộ, công chức, viên chức Cần Thơ sang Mỹ bồi dưỡng

 

Thực hiện đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức, thành phố Cần Thơ chi hơn 10 tỷ cho 80 cán bộ, công chức, viên chức sang Mỹ để bồi dưỡng kiến thức trong vòng 14 ngày.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Võ Thành Thống vừa ký kế hoạch thực hiện đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Cần Thơ tại Trường Đại học California, Riverside, Hoa Kỳ giai đoạn 2018 – 2020”.

Trước đó, đề án này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 11/7/2018. Đề án có tổng kinh phí dự kiến 10.336.583.200 đồng.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: M.A.

Theo đề án, những người được tham gia bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực nhân sự; giao thông quy hoạch đô thị; biến đổi khí hậu; môi trường; tài chính, ngân sách…

Dự kiến tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại trường Đại học California cho 80 cán bộ, công chức, viên chức với 14 ngày/lớp. Theo đề án này, trong giai đoạn 2018 – 2020 sẽ tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tại Trường Đại học California với 80 cán bộ, công chức, viên chức. 80 người này sẽ được bồi dưỡng trong 4 lớp (mỗi lớp 20 người) thuộc các nhóm (lĩnh vực): Nhóm nhân sự, tài chính, ngân sách, dịch vụ công và quản lý dịch vụ công trên một số lĩnh vực (2 lớp); nhóm giao thông, quy hoạch đô thị (1 lớp); lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường và quản lý chất thải (1 lớp).

TP.Cần Thơ dự kiến sẽ đưa 80 cán bộ sang Mỹ để bồi dưỡng kiến thức trong vòng 14 ngày. Ảnh: Huỳnh Xây

Kinh phí thực hiện đề án được chi từ nguồn ngân sách thành phố cân đối hàng năm theo quy định pháp luật. Riêng đối với viên chức khi tham gia đề án, nguồn kinh phí được thực hiện từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua đề án này. Theo tờ trình mà UBND TP Cần Thơ trình tại cuộc họp thì tổng kinh phí dự kiến đưa 80 cán bộ đi bồi dưỡng là hơn 10,3 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, đề án này xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của TP Cần Thơ, xác định nhân lực là 1 trong 3 khâu đột phá.

videoPlayerId=9a63e45b8

Ngọc Khánh (T/h)