Công dân Mỹ bảo lãnh vợ và con riêng của vợ

Người có quốc tịch Mỹ khi kết hôn và người phối ngẫu có con riêng, khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ có được đi cùng không?

Người có quốc tịch Mỹ khi kết hôn và người phối ngẫu có con riêng, khi làm hồ sơ bảo lãnh cho người phối ngẫu, trẻ sẽ được đi cùng (nộp riêng đơn I-130 cho từng người) nếu:

– Kết hôn trước khi trẻ 18 tuổi. Và

– Nộp đơn bảo lãnh trước khi trẻ 21 tuổi. Và/hoặc

– Phải có giấy chấp thuận của cha hoặc mẹ ruột của đứa trẻ (người chồng/vợ cũ) cho phép đứa con xuất cảnh sang Hoa Kỳ cùng với đương đơn, nếu đứa trẻ dưới 18 tuổi tại thời điểm phỏng vấn cấp visa (chỉ cần giấy này mang theo lúc phỏng vấn). Lưu ý:

+ Người bảo lãnh phải nộp riêng đơn I-130 cho từng người (người phối ngẫu và con riêng của người phối ngẫu).

+ G-325A phải làm 2 bản (cho người bảo lãnh và người hôn phối), không cần làm G-325A cho người con.

Chú ý: Nếu người bảo lãnh không thể nộp đơn vì đứa trẻ đã quá 18 tuổi thì cha/ mẹ ruột vẫn có thể nộp đơn bảo lãnh sau khi đã trở thành Thường trú nhân của Mỹ. Thời gian bảo lãnh tính theo diện F2A (nếu đứa trẻ dưới 21 tuổi) và F2B (nếu đứa trẻ trên 21 tuổi).

Hỏi đáp liên quan đến công dân Mỹ muốn bảo lãnh cho vợ hoặc chồng và con riêng của vợ hoặc chồng định cư Mỹ:

Hỏi: Tôi và chồng tôi là công dân Mỹ vừa kết hôn với nhau, năm nay con riêng của tôi 19 tuổi vậy con riêng của tôi có được bảo lãnh theo cùng tôi không?

Đáp: Con riêng của chị không được bảo lãnh đi cùng với chị vì theo luật thì chị phải kết hôn trước khi cháu bé 18 tuổi thì cháu mới được bảo lãnh đi theo mẹ.

Hỏi: Khi chồng tôi và con riêng của tôi sang Mỹ định cư, thì tôi có cần phải có giấy xác nhận của chồng cũ của tôi đồng ý cho phép con đi chung với tôi không?

Đáp: Để con riêng cuả bạn được đi theo bạn sang Mỹ Định cư, thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người cha của đứa bé, cho phép đứa bé đi cùng với bạn. Nếu đứa con bạn là con ngoài giá thú thì không cần giấy chứng nhận sự đồng ý của người cha/ mẹ của đứa bé đó.

Hỏi: Tôi và chồng tôi kết hôn với nhau, nhưng tôi có một đứa con riêng 8 tuổi. Chồng tôi muốn bảo lãnh tôi và con tôi sang Mỹ. Nhưng trước đó chồng tôi có phạm tội về giao thông, thì khi mở hồ sơ bảo lãnh tôi và con riêng của tôi có bị ảnh hưởng gì không?

Đáp: Nếu chồng bạn chỉ phạm tội về giao thông, thì chồng bạn phải làm một đơn xin xóa án của toàn án. Trường hợp này thì việc mở hồ sơ bảo lãnh của bạn và con riêng của bạn không ảnh hưởng gì hết. Trường hợp nếu chồng bạn phạm tôi như hiếp dâm, giết người và ngược đãi gia đình thì hồ sơ bảo lãnh của chồng bạn sẽ không được chấp thuận.

Nguồn: tuvanvisa