Định cư Mỹ diện bảo lãnh được đề xuất cải cách

 

Định cư Mỹ diện bảo lãnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất muốn chấm dứt cho họ hàng. Chỉ tập trung vào các gia đình hạt nhân, tức người hôn phối và con cái. Số phận định cư Mỹ diện bảo lãnh sẽ đi về đâu?

Three Generation Family Sitting On Sofa Together