Medicare và MediCAL

Hỏi: Tôi 64 tuổi, hiện đang có MediCAL và không phải trả một lệ phí nào cả từ đi bác sĩ, vào nhà thương hay mua thuốc. Vì về hưu và lãnh tiền SSA sớm nên có lẽ vì vây tôi được tự động ghi tên vào Medicare sẽ có hiệu lực vào 1 Tháng Năm, 2018, là tháng tôi sẽ được 65 tuổi.

Tôi vừa nhận được thẻ Medicare nhưng đồng thời cũng nhận giấy của Sở An Sinh Xã Hôi báo tin sẽ trừ $134/tháng kể từ Tháng Năm, 2018, từ tiền hưu của tôi.

Xin hỏi tôi có thể xin miễn trả lệ phí phần B vì lợi tức SSA của tôi là $1,000/tháng, còn vợ tôi đi làm khoảng $1,200? Tôi sẽ tiếp tục được hưởng MediCAL diện có lợi tức thấp khi có Medicare hay không?

Ông T. Nguyễn (Westminster)

Đáp: Ông cần phân biệt là Medicaid hay MediCAL ở California có nhiều loại dành cho những nhóm người thuộc diện khác nhau.

Hiện nay, ông đang có loại bảo hiểm MediCAL nhờ đạo luât Affordable Care ACT (thường được biết dưới tên Obamacare), bảo hiểm loại này được gọi tên là MEdiCAL MAGI (Modified Adjustment Gross Income) với những điều kiện được hưởng căn cứ trên lợi tức, khác với bảo hiểm MediCAL dành cho người có Medicare (MediCAL-NonMAGI).

MediCAL MAGI chỉ căn cứ trên lợi tức hàng tháng của gia đình để quyết định cho ông hưởng MediCAL, còn MediCAL Non MAGI thì còn đòi hỏi điều kiện về giới hạn tài sản bên cạnh lợi tức hàng tháng thấp.

Năm nay, những người có Medicare, muốn được hưởng MediCAL Non MAGI thì lợi tức của một cặp vợ chồng không được quá $1680/tháng và trong nhà băng (checking, saving, IRA, 401K…)  chỉ được có tối đa $3000 mà thôi. Bên cạnh đó, hai vợ chồng chỉ được sở hữu một chiếc xe và có quyền đứng tên một căn nhà.

Nếu ông hội đủ các điều kiện trên thì ông sẽ được hưởng MediCAL Non MAGI khi có Medicare.

Nếu được hưởng MediCAL Non MAGI, ông đượng nhiên được hưởng chương trình Medicare Saving Program-MSP, giúp ông trả lệ phí của Medicare phần B là $134/tháng. Tuy nhiên, chương trình này do tiểu bang phụ trách, có thể không có hiệu lực cùng thời gian với Medicare, do liên bang điều hành, do đó, từ Tháng Năm, 2018, tiền hưu SSA của ông đương nhiên bị trừ $134 cho đến khi ông nhận được giấy báo tin từ Sở Xã Hội lo về MediCAL báo tin ông được hưởng một trong các chương trình MSP.

Nếu không được hưởng MediCAL cho dù đủ điều kiện về lợi tức nhưng tài sản ông cao hơn $3,000, ông vẫn có thể xin hưởng chương trình MSP vì nó cho phép ông có tài sản đến $11,000 trong nhà băng.

Ngoài ra, ông còn có thể xin hưởng thêm chương trình Extra Help Low Income Subsidy, giúp ông trả tiền mua thuốc qua chương trình Medicare Phần D. Ông sẽ được hưởng sự giúp đỡ để chỉ trả phụ chi cho mỗi loại thuốc từ $1.30 cho đến $6.70 thay vì ông phải trả khoảng 30% cho mỗi loại thuốc sử dụng.

Xin ông nhớ rằng, từ khi có Medicare, ai cũng phải trả tiền phụ chi khi đi mua thuốc chứ không phải miễn phí khi chỉ có MediCAL là BH duy nhất nữa.

Nếu có câu hỏi hay cần sư giúp đỡ nào khác về Medicare, xin gọi chương trình HICAP.

Yến Tuyết là cố vấn về Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên tiểu bang California,  làm việc cho chương trình Health Insurance and Counseling Advocacy Program thuộc cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging-Southern California, có văn phòng ở Irvine.

Các câu hỏi và trả lời trong mục Medicare này chỉ có tính cách tổng quát. Nếu quí vị có câu hỏi về trường hợp cá biệt của mình, xin liên lạc với HICAP ở số 714-560-0035 từ  8AM-4PM, Thứ Hai-Thứ Sáu để được cố vấn trực tiếp hay làm hẹn gặp mặt.

Dịch vụ cố vấn Medicare của HICAP hoàn toàn miễn phí và khách quan.

Văn phòng HICAP của chúng tôi ưu tiên phục vụ cho cư dân ở Quận Cam có Medicare. Những cư dân ở các quận hay tiểu bang khác sẽ được giới thiệu đến văn phòng HICAP ở địa phương mình cư ngụ.

Yến Tuyết