Quốc Hội California thông qua luật ‘tiểu bang an toàn’ cho di dân bất hợp pháp

SACRAMENTO, California (AP) –  Quốc Hội tiểu bang California, hiện do phía Dân Chủ kiểm soát, vào sáng sớm Thứ Bảy đã thông qua luật “tiểu bang an toàn,” theo đó sẽ giới hạn sự hợp tác của cơ quan công lực tiểu bang với giới chức cơ quan di trú liên bang.

Đạo luật được Thượng Viện California thông qua vào lúc khoảng gần 2 giờ sáng ngày Thứ Bảy, với tỉ số 27 thuận, 17 chống, có mục đích bảo vệ người di dân bất hợp pháp, trong một tiểu bang vốn đã có những quy định chặt chẽ về việc này.

Đạo luật nay chờ được Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành.

Ông Brown bày tỏ sự hậu thuẫn cho đạo luật sau khi thành phần Dân Chủ lãnh đạo Thượng Viện California đồng ý có một số thay đổi và để cho giới chức nhà tù hợp tác với cơ quan di trú trong nhiều trường hợp. Giới chức công lực nay được quyền thông báo và chuyển giao cho cơ quan di trú trong trường hợp có cá nhân vi phạm một trong khoảng 800 tội danh được coi là trầm trọng.

Hạ Viện California trước đó trong ngày Thứ Sáu đã thông qua đạo luật này với 49 phiếu thuận và 25 phiếu chống, rồi sau đó gửi qua Thượng Viện.

Luật này là nỗ lực mới nhất của các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ở California nhằm tạo rào cản chống lại hứa hẹn của Tổng Thống Donald Trump là tăng cường nỗ lực trục xuất di dân bất hợp pháp.

Luật cấm giới chức công lực không được hỏi về tình trạng di trú của cá nhân hay tham dự vào các chiến dịch thi hành luật di trú. Luật cũng cấm nhân viên công lực không thi hành trát tòa di trú.

Các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cho hay đạo luật SB54 chỉ tạo sự dễ dãi cho thành phần tội phạm và sẽ buộc các giới chức cơ quan di trú phải mở các cuộc bố ráp trong khu xóm nếu không được bắt giữ kẻ bị trục xuất trong nhà tù.

(V.Giang)