Thượng Viện Mỹ chuẩn thuận tân chủ tịch Fed

WASHINGTON, DC (AP) – Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba chuẩn thuận ông Jerome Powell làm tân chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), qua đề cử của Tổng Thống Donald Trump, với tỉ lệ phiếu 84-13.

Ông Powell sẽ thay thế bà Janet Yellen, phụ nữ đầu tiên làm chủ tịch Fed, vào ngày 3 Tháng Hai.

Trước đó, Tổng Thống Trump quyết định không tái đề cử bà Yellen cho nhiệm kỳ thứ nhì, mặc dù có nhiều khen ngợi là bà thay thế ông Ben Bernanke một cách xuất sắc.

Ông Powell, 64 tuổi, là thành viên Hội Đồng Quản Trị Fed trong năm năm rưỡi qua.

Với nguồn gốc là một luật sư và là một nhà quản lý đầu tư, ông Powell sẽ là chủ tịch Fed đầu tiên trong 40 năm không có bằng về kinh tế.

Nhiều người tin rằng ông sẽ tiếp tục chính sách cẩn thận đối với phân lời, giống như bà Yellen.

Ông được coi là một người trung dung, có hậu thuẫn của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

Trong số 13 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống ông Powell có bốn Cộng Hòa và tám Dân Chủ.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân đại học Princeton University và tốt nghiệp luật tại đại học Georgetown University, ông Powell làm quản trị đầu tư trong nhiều năm, ban đầu tại Dillon Read và sau đó tại Carlyle Group.

Nhờ làm việc trong ngành đầu tư mà ông hiện là một trong những người giàu trong Hội Đồng Quản Trị Fed.

Hồ sơ tài chánh được công bố cho thấy ông có tài sản giá trị từ $19.7 triệu đến $55 triệu. (Đ.D.)